Retur-skjema/opplysninger

Skoies AS retter seg etter loven om angrerett http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27

Ønsker du å returnere varen du har kjøpt uten hvilken som heslt grunn må det gis beskjed om dette innen 14 dager etter bestillingen er lagt inn på nettbutikken. Varen må så returnerers til Skoies AS innen 14 dager etter det.

Følgende skjema må følge en returnert vare ferdig utfylt

Angrerettsskjema...

Vi gjør oppmerksom på forbruker/kjøper/kunde må bære kostnadene på retur av varer som sendes tilbake til Skoies. Varer sendt i oppkrav hentes ikke ut.

This is Link to PDF

Angrerettsskjema...